საერთაშორისო კონფერენციები და სემინარები

FinExCoop საერთაშორისო კონფერენცია ჭკვიანი სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიების შესახებ – 2023 წლის 26 სექტემბერი

პრეზენტაციები

გახსნითი ღონისძიების პრეზენტაციები

FinExCoop- ის აგრობიზნეს ფორუმი: “კარტოფილის ღირებულებათა ჯაჭვის მდგომარეობა და პერსპექტივები საქართველოში, ვიფიქროთ და ვიმოქმედოთ ერთად”

კონფერენციის პრეზენტაციები

Finexcoop საქართველოს მეორე საერთაშორისო კონფერენცია ვაშლის ღირებულებათა ჯაჭვის შესახებ

კონფერენციის დღის წესრიგი

ფერმერთა ვიდეო რგოლი

ფორუმის ვიდეო ჩანაწერი დღე 1

ფორუმის ვიდეო ჩანაწერი დღე 2

კონფერენციის პრეზენტაციები

FinExCoop საქართველოს საერთაშორისო ღონისძიება მეცხოველეობაზე, დღე 1

FinExCoop საქართველოს საერთაშორისო ღონისძიება მეცხოველეობაზე, დღე 4, პირველი სამუშაო ჯგუფი

FinExCoop საქართველოს საერთაშორისო ღონისძიება მეცხოველეობაზე, დღე 4, მეორე სამუშაო ჯგუფი

FinExCoop საქართველოს საერთაშორისო ღონისძიება მეცხოველეობაზე, დღე 4, მესამე სამუშაო ჯგუფი

FinExCoop საქართველოს საერთაშორისო ღონისძიება მეცხოველეობაზე, დღე 4, მეოთხე სამუშაო ჯგუფი

კონფერენციის პრეზენტაციები