სტრატეგიული პარტნიორები

  • NNLP სოფლის განვითარების სააგენტო ახორციელებს სხვადასხა პროგრამას / პროექტებს, რომელიც ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ.
Media
  • კრედო ბანკი
Media
  • კრისტალი
Media