მედია

FinExCoop საქართველოს მეცხოველეობის კვირეული

FinExCoop საქართველო ჩაუტარა ფერმერეს, საკონსულტაციო სამსახურის თანამშროლებს და სტუდენტებს ტრენინგები ხელოვნურ განაყოფიერებაზე და საქონლის სწორ კვებაზე

FinExCoop საქართველოს და კარფურის ერთობლივი ღონისძიება ახალი მაღალი ხარისხის კარტოფილის ჯიშების პოპულარიზაციის მიზნით.

FinExCoop საქართველო აგრძელებს მუშაობას პილოტ და პარტნიორ ფერმერებთან ერთად, ძროხის და თხის ყველის დარგში

სათესლე კარტოფილის დარიგება და დათესვა ჩვენ საპილოტე ფერმერებთან

FinExCoop საქართველო აგრძელებს მუშაობას პილოტ და პარტნიორ ფერმერებთან ერთად, ძროხის და თხის ყველის დარგში

FinExCoop-ის ტრენინგები, მეცხოველეობა-მერძევეობაში, ევროპული ყველის დამზადებაში, თანამედროვე ბაღებში, კარტოფილში და საფურაშე ჭარხალში. 2020 წელი, საქართველო

მმართველი საბჭოს შეხვედრა, 6 თებერვალი 2019, Tbilisi

გახსნის ცერემონიის სურთები 3 ოქტომბერი 2019, Tbilisi