მედია

გახსნის ცერემონიის სურთები 3 ოქტომბერი 2019, Tbilisi

მმართველი საბჭოს შეხვედრა, 6 თებერვალი 2019, Tbilisi

FinExCoop-ის ტრენინგები, მეცხოველეობა-მერძევეობაში, ევროპული ყველის დამზადებაში, თანამედროვე ბაღებში, კარტოფილში და საფურაშე ჭარხალში. 2020 წელი, საქართველო