მედია

FinExCoop საქართველო აგრძელებს მუშაობას პილოტ და პარტნიორ ფერმერებთან ერთად, ძროხის და თხის ყველის დარგში

სათესლე კარტოფილის დარიგება და დათესვა ჩვენ საპილოტე ფერმერებთან

FinExCoop საქართველო აგრძელებს მუშაობას პილოტ და პარტნიორ ფერმერებთან ერთად, ძროხის და თხის ყველის დარგში

FinExCoop-ის ტრენინგები, მეცხოველეობა-მერძევეობაში, ევროპული ყველის დამზადებაში, თანამედროვე ბაღებში, კარტოფილში და საფურაშე ჭარხალში. 2020 წელი, საქართველო

მმართველი საბჭოს შეხვედრა, 6 თებერვალი 2019, Tbilisi

გახსნის ცერემონიის სურთები 3 ოქტომბერი 2019, Tbilisi