დონორი ევროკავშირი, განმახორციელებელი პარტნიორი AFD

  • დონორი ევროკავშირი

    ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD პროგრამის (სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპული სამეზობლო პროგრამის მეშვეობით). ENPARD– ის პროგრამის მთავარი მიზანიa სოფლად ეკონომიკური შესაძლებლობების უზრუნველყოფა და სიღარიბის შემცირება. ის არის განხორციელებული 2013 წლიდან, 179.5 მილიონი ევროს ოდენობის ბიუჯეტით. დამატებითი ინფორმაცია ENPARD– ის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვებ – გვერდზე: www.enpard.ge.

Media
  • განმახორციელებელი პარტნიორი AFD

    საფრანგეთის განვითარების სააგენტო (AFD) არის ინკლუზიური საჯარო ფინანსური ინსტიტუტი და საფრანგეთის განვითარების პოლიტიკის მთავარი ნაწილი. AFD მუშაობს მრავალ სექტორში - სოფლის მეურნეობა, ენერგეტიკა, ჯანმრთელობა, ბიომრავალფეროვნება, წყალი, ციფრული ტექნოლოგია - და მისი მოქმედებები სრულად შეესაბამება “მდგრადი განვითარების მიზნებს“(SDG). 2018 წელს საფრანგეთის განვითარების საააგენტომ მთელს მსოფლიოში განვითარების პროექტების დასაფინანსებლად $ 11, 4 მილიარდი გამოყო.
    AFD- ის ვალდებულება საქართველოში პირველად 2016 წელს განხორციელდა. მას შემდეგ AFD- მ და საქართველოს მთავრობამ დაამყარეს ძლიერი პარტნიოლური ურთიერთობა, 250 მილიონი ევროს აქტიური პორტფელით.

Media