კოოპერატივების განვითარება

კოოპერატივებზე სამუშაო ჯგუფის პრეზენტაციები

1-ლი სამუშაო ჯგუფის პრეზენტაციები

2-რე სამუშაო ჯგუფის პრეზენტაციები

მე-3 სამუშაო ჯგუფის პრზენტაციები (მხოლოდ ინგლისურ ენაზე)

მე-4 სამუშაო ჯგუფის პრზენტაციები (მხოლოდ ინგლისურ ენაზე)

მე-5 კოოპერატივებზე სამუშაო ჯგუფის პრზენტაციები

მე-6 კოოპერატივებზე სამუშაო ჯგუფის პრზენტაციები

მე-7 კოოპერატივებზე სამუშაო ჯგუფის პრზენტაციები