კოოპერატივების განვითარება

კოოპერატივებზე სამუშაო ჯგუფის პრეზენტაციები

1-ლი სამუშაო ჯგუფის პრეზენტაციები

CUMA-ს ერთ საუკუნიანი გამოცდილება როგორც სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის გამოყენების კოოპერატივი

Limagrain, როგორ გახდა კოოპერატივე სათესელე მასალის ლიდერი მწარმოებელი მსოფლიოში

2-რე სამუშაო ჯგუფის პრეზენტაციები

კოლექტიური საქმიანობის ოპტიმალური ფორმები

კოოპერატივის მენეჯმენტის სუსტი მხარეები და მათი გაუმჯობესება

მე-3 სამუშაო ჯგუფის პრზენტაციები (მხოლოდ ინგლისურ ენაზე)

ტაჯიკეთის კოოპერატივ საარობის პრეზენტაცია

“ჭკვიანი სოფლის” კონცეპტის პრეზენტაცია

მე-4 სამუშაო ჯგუფის პრზენტაციები (მხოლოდ ინგლისურ ენაზე)

კოოპერატივების წარმატებული ისტორია

პრეზენტაცია ჰასპის სერთიფიკატზე

მე-5 კოოპერატივებზე სამუშაო ჯგუფის პრზენტაციები

სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების დაბეგვრა

სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები მაკედონიაში

კოოპერატივების პრეზენტაცია

მე-6 კოოპერატივებზე სამუშაო ჯგუფის პრზენტაციები

GAEC პრეზენტაცია

მე-7 კოოპერატივებზე სამუშაო ჯგუფის პრზენტაციები

სურსათის უვნებლობა და კოოპერატივები ალბანეთში

სურსათის უვნებლობისა და ღირებულების ჯაჭვის კოორდინაცია გარდამავალი ეკონომიკის კონტექსტში: სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების როლი

მეღვინეობის კოოპერატივე კახეთში

მე-8 კოოპერატივებზე სამუშაო ჯგუფის პრზენტაციები

კოოპერატივი „დერცლის ნობათი“

სოფლის მეურნეობის კოოპერატივის განვითარება რუმინეთში

რუმინეთის კოოპერატივები 2009 წლის მერე

მე-9 კოოპერატივებზე სამუშაო ჯგუფის პრზენტაციები

ეროვნული კოოპერატივის შექმნა გენეტიკისა და განაყოფიერებისთვის

მე-10 კოოპერატივებზე სამუშაო ჯგუფის პრზენტაციები

ყველის კოოპერატივი მთია, თიანეთი

ყველის კოოპერატივები საქართველოში 2022

ფრანგული ყველის კოოპერატივი

მე-11 კოოპერატივებზე სამუშაო ჯგუფის პრზენტაციები

კარტოფილის კოოპერატივების გამოცდილება საქართველოში 2014 – 2017 წლებში

მდგრადი მესაქონლეობის, პროდუქტიულობის ზრდის და ბაზრის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა

შესავალი ევედენის აგრო ინდუსტრიასა და კოოპერატივზე